Det hvide Palæ 2012-2015 - Randbøldal Borgerforening

Gå til indhold

Hoved menu:

Det hvide Palæ 2012-2015

Arkiv > Arkivet > Arkiv 2019 > Det hvide Palæ
 

Landsbyudviklingsprojekt "Det Hvide Palæ"
Hovedbygningen "Det Hvide Palæ", som er en væsentlig resterende del af den hedengange klædefabrik, har i mange år sukket efter igen at knejse smukt og hvidt i Randbøldal`s midte. "Det Hvide Palæ" er med rette derfor med i Vejle Kommunes landsbyudviklingsprogram, men kommunen kan ikke gå ind i projektet før ejerskabet af bygningen ændres fra at være privatejet. Borgerforeningen har derfor selv taget initiativ til at bevare den smukke gamle bygning.
Formålet med arbejdet er enten:
At få bygningen på lokale hænder gennem f.eks. en fond og herigennem sikre en renovering, så det historiske vingesus bevares og huset kan være et aktiv for både byens beboere og turister
At få en udefra kommende virksomhed til at købe bygningen for at sikre bevaring og forskønnelse af bygningen.

Status efteråret 2012
Arbejdet indtil nu har drejet sig om at få skaffet alle tidligere udarbejdede materialer til veje, drøfte finansiering og anvendelse af "Det Hvide Palæ" med en række borgere i byen samt indlede drøftelser med Vejle Kommune om deres evt. involvering i projektet. Senest har vi haft kontakt til Henry Jensen omkring et salg og endelig har en stor dansk virksomhed vist interesse for bygningen. Bygningerne vil så formentlig blive renoveret og anvendt som lukket kursusejendom eller tilsvarende.

Status februar 2013
Interessen fra den danske erhvervsvirksomhed blev desværre aldrig til mere, da den havde for mange andre projekter i gang både inden- og udenlands. Vi har nu også haft kontakt til en udenlands-dansker, der har investeret i mange gamle historiske danske ejendomme gennem sit ejendomsselskab, men de fandt desværre ikke projektet tilstrækkeligt interessant. Den tidligere arbejdsgruppe har herefter måttet "kaste håndklædet i ringen", da ressourcerne ikke længere slog til. Borgerforeningen har dog fortsat arbejdet, da det ligger os meget på sinde at finde en løsning.

Status januar 2014
Borgerforeningen har i 2013 haft møde med Vejle Kommune i et sidste forsøg på at få kommunen med i driftsfinansieringen af bygningen. Vi stillede op med et solidt hold, men måtte konstatere, at kommunen ikke fandt projektet levedygtigt og ej heller kunne bidrage med nye aktiviteter til at give liv til bygningen. Derudover har vi haft kontakt til en lokal interessent, som dog efter besigtigelse sammen med en byggesagkyndig ikke fandt bygningen i tilstrækkelig god stand til at påbegynde en istandsættelse. Sidst i 2013 blev "Det Hvide Palæ" så sat til salg. Bygningen er nu ubeboet bortset fra en enkelt lejer og sidebygningerne har desværre taget noget skade af de to storme sidst på året.
Borgerforeningen har nu besluttet at indstille arbejdet med "Det Hvide Palæ". Vi har ikke kræfter til at finde den nødvendige driftsmæssige finansiering og vi er løbet tom for idéer om en bæredygtig anvendelse af huset, som kommune og finansieringsfonde vil bakke op om. 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu