Genvalg - Randbøldal Borgerforening

Gå til indhold

Hoved menu:

Genvalg

Arkiv > Arkivet > Arkiv 2011 > Generalforsamling
 

Generalforsamling 2011

 
 

Randbøldal.
Det var en meget stilfærdig generalforsamling i Randbøldal Borgerforening. Ikke fordi der manglede deltagere, der var vel omkring et halv hundrede medlemmer til stede. Margit Pedersen blev valgt som ordstyrer. Hun kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og gav ordet til formanden Knud Damgaard. Han kunne remse et utal af arrangementer op i det forgangne år. Det var alt fra fugleskydning til så alvorlige sager som nedlæggelse af skolen i Vandel, eller busrute 244 gennem Randbøldal. Han var rimelig tilfreds med at omkring 250 var mødt op til Sct. Hansbålet, medens han kunne ønske sig flere deltager til fugleskydningen. Arrangementerne omkring Landsby i Udvikling havde været gode og engagementet i top. At der kom 96 til fællesspisningen på campingpladsen, var han tilfreds med. Generelt en ret tilfreds formand. Hans beretning fik en ordentlig klapsalve med på vejen. Kassereren, Kirsten Dalsgaard kunne konstatere, at året 2010 var endt med, at foreningen havde 9.669,16 kr. i banken pr. 31. 12. 2010. Hun indkasserede et fornuftigt bifald for sin fremlæggelse af foreningens økonomi. Hun kunne endvidere meddele, at i 2010 var 95, der havde betalt kontingent.

Kåring

Så var man nået til punktet, -Valg til bestyrelsen. Det kan man bedst beskrive som en kåring af den siddende bestyrelse. Alle der var på valg genopstillede. Den første på valg var formanden Knud Damgaard, knap havde ordstyreren udtalt hans navn før et bifald bragede løst, man var tilfreds med sin formand. Herefter fulgte, med klapsalver, genvalg af Tanja Thorbjørnsrød og Jacob Pilt samt bestyrelsessuppleant Jan Brink Nielsen. I stedet for revisor Ib Sørensen, der ikke ønskede at fortsætte blev Ib Jensen valgt. Kontingentet blev fastsat til at være uændret for 2012. Der var indkommet et forslag om at få renset fabriksdammen op. Her kunne formanden fortælle, at Vejle Kommune havde en ide om at havørreden skulle kunne svømme hele vejen op til Engelsholm sø. Det vil betyde, at dammen forsvinder, -Jeg kan ikke forestille mig Randbøldal uden fabriksdam. Hvem vil arbejde for at få omstødt den beslutning. Det blev Peer Høgsberg der påtog sig opgaven. Der forelå et forslag om at Bindeballe får en observatør, der skal sidde med i bestyrelsen, det blev Gerhard Adamsen, der som han selv sagde hørte til Randbøldal syd, men i øvrigt kommer fra Nibe.

TV kanaler
Peter Langfelt, der repræsenterer medlemmerne af den gamle antenneforening i forhold til operatøren God Tone, kunne fortælle, at kanalen TV3 vil bliver erstattet med Eurosport. Herefter fulgte en lang debat om at skifte tyske kanaler ud med NRK og svenske TV1. Noget man kan få indflydelse på ved at stemme når stemseptember. Under eventuelt blev der gjort opmærksom på mødet om bevaringsværdige bygninger som vil finde sted på Randbøldal Kro den 6. april klokken 19 og forventes sluttet klokken 21.30. Dorthe Grøn sidder i bestyrelsen for Landsbyernes Aktionsgruppe, hvor hun gerne vil fortsætte, men det kræver at man møde op og stemmer på hende på generalforsamlingen den 30. april. Endelig var de en kort debat om betimeligheden i at søge Randbøldalfonden om penge til at genetablere stendiget ved Trekanten, eller Kilden som den også kaldes. Der var flertal for at fortsætte med projektet.

 
 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu