Fokus & indsatser 2016 - Randbøldal Borgerforening

Gå til indhold

Hoved menu:

Fokus & indsatser 2016

Om Foreningen
 

Fokus og indsatser i 2016


Borgerforeningens indsats i 2016 omfatter ud over vores traditionelle sociale arrangementer, som fremgår af vores hjemmeside og den husstandsomdelte aktivitetsfolder, en række større og mindre sager som vi kort vil beskrive her. Alle er til enhver tid velkommen til at kontakte bestyrelsen for yderligere information, gode idéer eller tilbud om hjælp.

Naturstyrelsens udflytning til Gødding støtter vi op om. Bestyrelsen deltager med et bestyrelsesmedlem i den arbejdsgruppe, der er etableret under Firehøje Erhvervsforening. Derudover deltager flere af byens aktive borgere i dette arbejde for at markedsføre vores område både overfor Naturstyrelsen og mulige tilflyttere.

Vi skal have afsluttet indkøb af nye borde-/bænkesæt og en flot flagstang til pladsen i byrummet. Der skal tages stilling til en evt. udskiftning af vores telte eller om vi fremover skal leje telte til Valdemars marked og Sct. Hans. Nye regler om opstilling af telte påfører os store omkostninger og vores telte er nedslidte. Vi arbejder også på at etablere et natur fitness anlæg i Dalen sammen med Campingpladsen.

I 2015 påbegyndte vi en dialog med Vejle Kommune om vedligeholdelse  af natur, veje m.v., så byen fremstår pæn og attraktiv for både os, der bor her, turister og potentielle nye beboere. Sammen med kommunen blev der afholdt et bysyn, der resulterede i klare aftaler om kommunens, borgernes og borgerforeningens ansvar. Arbejdet er allerede sat i gang i løbet af efteråret 2015 og vil fortsætte i 2016. Vi forventer at udarbejde en vedligeholdelsesplan for vores stier og grønne områder og vil indgå i en dialog med byens lodsejere om, hvordan vi kan hjælpe hinanden med at gøre byen og området endnu mere attraktiv. Vi vil også undersøge muligheden for at få del i den nedrivningspulje, som kommunen råder over, for at forskønne vores by.

En forudsætning for at kunne realisere vores planer er, at vi har flere medlemmer i Borgerforeningen end de godt 50, som vi har været nede på. I 2015 har vi heldigvis fået opbakning fra 84 medlemmer, herunder flere nytilflyttere. Vi vil gøre en indsats i 2016 for at få endnu flere med i Borgerforeningen. Sammenhold gør stærk og vi kan alle hjælpe hinanden. En anden måde at styrke lokalområdet i forhold til bl.a. kommunen, erhvervsliv og borgerne er at udnytte alle de ressourcer, som findes i Firehøje land. Vi vil søge et øget samarbejde med andre foreninger og lokalråd. Dette skal selvfølgelig ske uden at vi mister vores identitet her i Randbøldal, men sammen står vi stærkere og kan udrette mere.

Endelig startede bestyrelsen i august 2015 med at lave en plan for udviklingen af Randbøldal.  Arbejds titlen er "Det lille Harzen" og vi har formuleret en vision for byen og området som udtryk for vores ambition:
Randbøldal - et dejligt sted for byens borgere
- fordi vi sætter pris på en smuk og velholdt by og natur
- fordi vi er stolte over vores historiske baggrund

Det tidligere nævnte grønne projekt, som er en del af Vejle Kommunes landsbyudvikling, vil indgå i dette arbejde og vi vil inddrage borgerne i det videre arbejde, som også ses som en del af Vejle Kommunes strategiplan for Vejle Ådal.


 
 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu