Landsbyudvikling - Randbøldal Borgerforening

Gå til indhold

Hoved menu:

Landsbyudvikling

Arkiv > Arkivet > Arkiv 2010
 

Landsby i Udvikling

 
 

Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen

 
 

Randbøldal.
Det var Knud Damgaard, formand for Randbøldal Borgerforening, der med en vis bæven så frem til onsdag aftens møde om landsbyudvikling i Randbøldal. –Ville der overhovedet komme nogen? Han fik et overvældende svar da nøjagtig 72 af landsbyens beboere mødte frem. Vi kunne konstatere, at alle veje var repræsenteret, af gamle som de helt nye beboere.
Knud Damgaard indledte mødet med et, -Velkommen, og Rodalvej bliver genåbnet den 25. oktober. Herefter fik han overrakt ”Stafetten” af formanden af Lars Bo fra Smidstrup sammen med to flasker vin og et held og lykke med projektet i Randbøldal.
Formanden for Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati Niels Clemmesen, var hastet til Randbøldal for at byde velkommen og derefter haste til sit næste møde.
Herefter tog projektleder Peter Sepstrup fra udviklingssekretariat i Vejle Kommune over, og fortalte forsamlingen om hvilke muligheder, der lå i at udtrykke sine ønsker om udvikling i landsbyen overfor kommunalbestyrelsen.


 
 

Brainstorm
”Triumviratet” fra Teknisk Forvaltning bestod af ingeniør Anne-Mette Agermark, arkitekt Christina Birch og arkitekt Søren Nellemann. De tre styrede med fast og venlig hånd forsamlingen gennem aftenen.
Først blev deltagerne delt ind i grupper, som hver for sig skulle forholde sig til følgende emner, -Tilgængelighed og natur. -Gaderum og trafik. -Bymidten og samlingssteder. -Det Hvide Palæ, og endelig, –Gruppen ”Jokerne”, kunne komme med ideer til hvad som helst.
Der var afsat 40 minutter til at behandle emnerne, hvorefter hver gruppe valgte én til at præsentere resultatet. Tak skæbne et lydtryk, der rejste sig i salen. Overalt så man koncentrerede ansigter. Alle levede med i en grad, som skulle man tro det gjaldt liv og død.

 
 

Stor enighed
Da de 40 minutter var gået kom resultaterne på én stribe. Det var tydeligt, at alle havde en holdning til, og en ide om, hvad man ønskede der skal ske i bymidten omkring Randbøldal Kro og den store plæne overfor. Det samme gjaldt holdningerne til det Hvide Palæ, som der var mange forslag til, hvad det kunne anvendes til. Der var utrolig mange ønsker om at få fældet en del af de mange træer, der tager udsigten fra stort set alt ud over træer i dalen.
Forslagene fra de fem grupper var mere nuancerede end det refererede.
Til slut blev forsamlingen bedt om at prioritere to ønsker. Her måtte man beundre ”Triumviratet” for med venlig fasthed at fastholde fokus på, hvad det hele drejede sig om. Resultatet af afstemningen om de fem emner endte med, at det var området omkring Randbøldal Kro og vejene, der sammen med det Hvide Palæ kom ind som de største ønsker.

Koldt vand i blodet
Projektleder Peter Sepstrup slog en slat koldt vand i blodet på deltagerne ved at fortælle, at det ikke sådan, at fordi man havde fremsat ønskerne, at man så rykkede foran i køen med hensyn til at få realiseret sit projekt. Man må pænt vente til det bliver ens tur. Det vigtige er, at man har fået fortalt kommunalpolitikerne, hvad det er man gerne ser gennemført. Han kunne fortælle, at der var afsat 100.000,00 kr. pr. landsby til gennemførelse af det man var i gang med.
Knud Damgaard sluttede aftenen med at sige, at han og bestyrelsen arbejder hårdt for at sikre, at plænen fortsat vil være til rådighed for St. Hansbål, Valdemarsmarked og andre arrangementer. Hvorefter han bød god nat og tak for en god indsats.

 
 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu