Referat - Randbøldal Borgerforening

Gå til indhold

Hoved menu:

Referat

Arkiv > Arkivet > Arkiv 2013 > Generalforsamling 2013
 

Generalforsamling, Randbøldal Borgerforening,
den 20. marts 2013


 
 

Aftenen indledtes af Gert Hougaard, der fortalte om det nye Naturrum Kirstinelyst ved Randbøl hede (http://www.friluftsraadet.dk/indhold/friluftsprojekter/naturrum-naturophold-paa-en-ny-maade/de-fire-pilotp rojekter/randboel-hede.aspx).
Naturrummet består af en udstillingsbygning, hvor man kan lære noget om heden og få inspiration til ture ud på heden. Der er også et undervisningslokale og udenfor er der mulighed for at sidde og spise sin mad.
Kirstinelyst indvies fredag d. 12/4 kl 12-17 og lørdag d. 13/4 kl 9-12. Alle er velkomne.

Generalforsamling.
Valg af dirigent. Gert Hougaard blev valgt.

Formandens beretning. Bestyrelsen forsøger at fordele arbejdsopgaverne, og således også med beretningen, der deltes i tre dele.
Knud fortalte generelt om året, der er gået:
Det Hvide Palæ
spøger stadig. Der arbejdes på at finde en fornuftig anvendelse og drift af bygningen. Hvis det lykkes, og først da, kan man begynde at søge penge til renoveringen. Der har været kontakter til firmaer, enkeltpersoner og fonde, men hidtil uden resultat.
Ren By
. Dette tilbagevendende arrangement havde pæn tilslutning, ca 25 arbejdsivrige personer mødte op. NCC udlånte venligt en fejemaskine med chauffør, der fik fejet rigtig meget skidt sammen. Dagen afsluttedes med frokost på campingpladsen.
Valdemarsmarked.
Det er et stort arbejde for bestyrelsen med opsætning og nedtagning af telte, pasning af pølsevogn, bar og tombola osv, men i 2012 gik det meget fint. Vejret var som så ofte før ikke særlig godt, men fremmødet var nogenlunde. Det hyggeligste var spisningen i teltet om aftenen.
Skt. Hans.
Det er det arrangement, hvor der kommer flest mennesker, og således også i 12. Heksen blev hugget, men ellers gik det fint.
Svampeturen
gik til Tykhøjet krat, hvor vi samlede tragtkantareller i mængder. De blev tilberedt på campingpladsen efter hjemkomsten.
Fugleskydning
. Skydebanen nedlægges, så det var sidste år, dette arrangement kunne afholdes.
Juleoptog
i samarbejde med Randbøllerne, hvor julebukke, nisser og juletræ stilles op.

Jan fortalte om byrummet:
Det første af projektet er gennemført, nemlig rydning af skrænten overfor kroen. Nu er bevillingen endelig gået igennem og den pengekrævende del af arbejdet kan påbegyndes. Der var indkaldt til arbejdsdag d. 16. og 23. marts, men arbejdet kunne ikke laves færdigt i frost og sne, så i stedet bliver det d. 13. og 20. april. D. 20. april er der også ren by, så da håber vi på mange hjælpere.

Poul fortalte kort om grønt projekt:
Det er en mindre del af landsbyudviklingsprojektet, hvor hovedideen var at åbne op, lave udsigtslinjer, lys og luft i dalen. Der er 25.000 kr til rådighed, men ikke noget konkret projekt. Poul efterlyste samarbejdspartnere.

Regnskab
Regnskabet blev uddelt. Kassereren havde enkelte bemærkninger: Posten Kommunalt tilskud omfatter 5000 kr som følge af en samarbejdsaftale med kommunen, samt overførte midler fra stigruppen, der ikke er aktiv lige i øjeblikket.

Valg til bestyrelsen.
På valg var Knud Damggaard, Tove Thorsen og Jan Brink Nielsen. Alle modtog genvalg og blev valgt.
Desuden trak Gerhard Adamsen sig, så der skulle vælges en mere. Jørgen Hansen, Rodalvej 36, der ikke var til stede, havde givet tilsagn om at ville indtræde i bestyrelsen, og blev valgt.

Valg af suppleanter.
Erik Andersen, Daldovervej 23, samt Verner Quist, Rodalvej 19, blev valgt

Valg af revisorer.
Begge revisorer, Kaj Jørgensen og Ib Jensen, modtog genvalg og blev valgt.

Kontingent for 2014
Fastsattes til 75 kr for enlige og 150 kr for husstande

Ændring af vedtægter.
Vedtægtsændringen, der giver ikke fastboende ret til at være medlem af borgerforeningen, men stadig fastholder, at bestyrelsen skal være fastboende, blev vedtaget.

Eventuelt
Jan efterlyste ideer til Valdemarsmarkedet, evt temaer. Der blev foreslået et middelaldertema med samarbejde med Kong Rans Klan i Vandel, og et bogtema med salg af antikvariske bøger, invitation af forfattere mv.
Skydebanen. Bestyrelsen har besluttet ikke at gå ind i nogen form for drift af skydebanen. Åge ville prøve at se, om han kunne finde grudlag for videreførelse. Aftalen blev, at han skal melde tilbage senest 1. maj, om han tror, det kan lade sig gøre.
Da stigruppen ikke pt. er aktiv, diskuteredes det, om stigruppens penge skulle indgå i det grønne projekt, men der blev ikke nogen afklaring.

 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu