Portræt af forfatter - Randbøldal Borgerforening

Gå til indhold

Hoved menu:

Portræt af forfatter

Om Foreningen > Bøger om Randbøldal
 

ForfatterportrætN.M. Schaiffel-Nielsen


Forfatteren til bøgerne, redaktør N.M. Schaiffel-Nielsen, Randbøldal, var ansat i Flyvevåbnet fra 1958 til 2000. I november 2000, efter sin pensionering fra Flyvevåbnet, oprettede han forlaget Meteor.
Fra 1973, med en kort afbrydelse i 1980, og frem til udgangen af 1984 var han ansvarshavende redaktør, journalist og fotograf ved Flyvestation Vandels tjenestestedsblad, Guldøksen.
I 1985 blev han tildelt Forsvarskommandoens pris for bedste tjenestestedsblad i forsvaret.
Fra 1981 til 1984 var han områdejournalist ved Hjemmeværnsbladet i Region III. Fra 1985 var han journalist og fotograf ved Flyvertaktisk Kommandos interne blad for flyvevåbnet, FLYNYT.
I 1997 blev han ansat som redaktør af samme blad. En opgave han løste til udgangen af 2002, hvor han endelig gik på pension. Blot for at løse opgaven for Flyvehjemmeværnsdistrikt II med at oprette og udgive bladet "Luftmeldeposten" indtil sommeren 2006.
Fra 2006 til 2011 var han freelance journalist og fotograf ved Egtved Posten og Billund Ugeavis.
Fik i 1992 et legat fra Flyvevåbnets Jubilæumsfond, begrundet i hans engagement med hensyn til udbredelse af viden om Flyvevåbnet, internt som eksternt.
I 1984 var han medstifter og redaktør af Årsskriftet Spidsbarren, hvor det første eksemplar udkom i 1985 med Egnsmuseet i Vandel og Randbøl Sogns Museumsforening som udgivere. Siden 1990 er årsskriftet blevet udgivet af Ådalens Lokalarkiv- og Museumsforenings-samvirke i Bredsten, Jerlev, Nørup, Randbøl, Øster Starup og Ødsted. Sogne. Han var ansvarshavende redaktør og journalist og fotograf for årsskriftet indtil 1990 og igen fra 1998. En kræftsygdom tvang ham væk fra posten som ansvarshavende redaktør i 2008 og 2009.
I 2001 blev han tildelt Egtved Kommunes og Vejle Amts Kulturpriser.
Tidligere bogudgivelser:
1987: De tog vore hjem - Flyvestation Vandel 1943-1960. Udkommet i 3.oplag. Udsolgt fra forlaget. (2 tilbage)
1993: Flyvestation Avnø - Dansk militær Flyveskole i 62 år.
1996: Egnsbilleder. Udsolgt fra forlaget. (2 tilbage)
2000: Randbøl – Glimt af et hedesogns historie – Bind I
2001: Randbøl – Glimt af et hedesogns historie Bind II
2002: Postkort fra 8 sogne i Egtved Kommune. Udsolgt fra forlaget.
2004: Medforfatter på bogen:
Frederikhåb Plantage.
2005: Ødekirker langs den jyske Hærvej.
2006: Randbøldal – Randbøldal Borgerforening i 75 år.

2014 Randbøldal—genopsat og trykt revideret udgave
2007: Mennesker der skabte udvikling – i Billund, Egtved og Give Kommuner
2009: Den Danske Brigade i Sverige
2010 Medforfatter på bogen om flyvevåbnet i 60 år.
2011 Randbøl – Glimt af et hedesogns historie – Bind III
2012 Malerne i Randbøl Sogn

Medforfatter på "Luft- og Rumfartsårbogen" På følgende årgange:
1992-93, 1993-94,1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99 og 1999-2000
Egnsspil:
1992: Medforfatter til egnsspillet ‘Kolonier og kartofler’.
1996: Medforfatter til egnsspillet ’Egtvedpigen – en skæbne fra bronzealderen’.
Redigeret og helt eller delvist forfattet følgende jubilæumsskrifter:
1993: Flyvestation Skrydstrups 40 års jubilæumsskrift 7
1995: Flyvertaktisk Kommandos 40 års Jubilæumsskrift.
1996: Tinghøj – Gennem 25 år.
2001: Flyvestation Vandels 50 års Jubilæumsskrift.
2004: I gjorde en forskel – Flyvevåbnet om Luftmeldekorpsets indsats for Flyvevåbnet.
2005: Tiden der fulgte—Flyvevåbnets Flyveskole 1993 – 2005.
2007 Egtved Postens tillæg i forbindelse med bladets 100 års jubilæum i 2007.
2013 50 års Jubilæumsavis for Billund Bogtrykker/Billund Ugeavis

 
 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu