Aktiviteter i 2015 - Randbøldal Borgerforening

Gå til indhold

Hoved menu:

Aktiviteter i 2015

Arkiv > Arkivet > Arkiv 2015
 


Aktiviteter i 2015

 
 

Borgerforeningens indsats i 2015 omfatter ud over en række sociale arrangementer, som fremgår af vores hjemmeside og den husstandsomdelte aktivitetsfolder, en række større og mindre sager som kort skal nævnes her. Alle er til enhver tid velkommen til at kontakte bestyrelsen for yderligere information, gode idéer eller tilbud om hjælp.
Vi har valgt at genoptrykke vores lokale Randbøldal bog "Randbøldal Borgerforening i 75 år". Bogen sælges hos lokale butikker/institutioner og gives som velkomstgave til nytilflyttere. Dette kan kun ske med stor velvilje fra både bogens forfatter N.M. Schaiffel-Nielsen og en bred kreds af lokale erhvervsvirksomheder, der sammen med både lokale og andre fonde har sagt ja til at støtte produktionen.
Vi har også fået afsluttet Vejle Kommunes landsbyudviklingsprojekt "Forskønnelse af byrummet ved kroen og Salen" med en hyggelig officiel indvielse med tæt på 100 deltagere, taler ved byrådsmedlem fra Vejle Kommune og lidt til maven og ganen. Få dage før indvielsen fik vi etableret vores længe savnede bænk rundt om det store træ på torvet. Nu mangler vi blot at få indkøbt og opsat en flot gammeldags flagstang på pladsen. Så er vi helt færdige.
På opfordring fra årets generalforsamling er vi i fuld gang med at undersøge mulighederne for støtte til opsætning af endnu en hjertestarter i byen udover den på campingspladsen. Dette forventes afsluttet i løbet af efteråret.
Den lille naturtrekant ned mod mølledammen/fabriksdammen, der hvor Rodalvej svinger til højre og begynder at gå op ad, er blevet renoveret og beplantet med midler, som borgerforeningen tidligere har fået overdraget fra en af de tidligere gadefest udvalg. Tak for det. Vi håber, at nogen vil hjælpe med at holde bedet og klippe græsset omkring, så det altid fremstår pænt.
Vi har også søgt om støtte til indkøb af tre nye borde-bænkesæt til anvendelse på både bytorvet og petanquebanen.
Vi har rigtig mange skilte og lysmaster i byen. Mange af dem står desværre ikke længere ret op og ned, men er i et sørgeligt forfald. Vi har endelig fået Vejle Kommunes tilsagn om, at de vil rette op på de værste af dem, så byen fremstår pæn og attraktiv for både os, der bor her, turister og potentielle nye beboere. Arbejdet er allerede sat i gang her i juli måned og forventes fortsat hen over efteråret. De resterende skilte må vi så selv se på.
Endelig starter bestyrelsen op i august med at lave en plan for naturen i og omkring Randbøldal. Arbejds titlen er "Det lille Harzen" og vi håber at kunne bidrage til en yderligere forskønnelse af byen, stierne og området samt få udarbejdet en plan for, hvordan vi vedligeholder den skønne natur, som vi er begunstiget med. Det tidligere nævnte grønne projekt, som en del af Vejle Kommunes landsbyudvikling, vil indgå i dette arbejde.

 
 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu