Projekt Byrum - Randbøldal Borgerforening

Gå til indhold

Hoved menu:

Projekt Byrum

Arkiv > Arkivet > Arkiv 2019 > Projekt byrum
 

Landbyudviklingsprojekt "Byrum"
Projekt Byrum ved Kroen er et af de tre projekter, som vi har fået med i Vejle Kommunes Landsby under udvikling.
Projektet omfatter:

  • omlægning af krydset Dalekildevej, Dalen og Ahornvej så sikkerheden øges

  • forskønnelse af trekanten mellem busskuret, Salen og kroen ved at etablere en flot plads med bænke og borde

  • udtynding af skoven ned mod museet.

Hele projektet er budgetteret til kr. 381.000, hvoraf Vejle Kommune afholder kr. 183.000 til selve omlægningen af vejen. Derudover har vi fået et tilskud fra Vejle Kommune på kr. 75.000 og vi har ansøgt NaturErhvervsstyrelsen om kr. 92.000. De sidste kr. 32.000 dækkes ind gennem frivilligt arbejde fra byens borgere.
Projekter har været styret af en lille projektgruppe med repræsentanter fra Kroen, Rodalvej, Kikkenborgvej og Lyngdraget. Lene Pilt, Bindeballevej har styret arbejdet som effektiv projektleder. De store opgaver i projektet bliver løst i efteråret 2012 og foråret 2013.

Projektet afventer i øjeblikket den økonomiske godkendelse fra NaturErhversstyrelsen. Vi havde håbet at få godkendelsen inden vinterperioden begyndte, så anlæggelsen af pladsen foran Salen kunne være påbegyndt, inden frosten satte ind. Men godkendelsen trækker desværre ud. Vi forventer, at den falder på plads her i den tidlige forår, så vi kan komme vider med anlæggelsen af den flotte plads foran Salen, en mindre omlægning af vejen ned til Campingpladsen og fortsat udtynding af skoven ned mod museet. Vejle Kommune har jo allerede udført en del af deres arbejde, nemlig omlægning af vejkrydset ved Kroen,
så oversigtsforholdene er forbedret og farten nedsat, når man skal op af Ahornvej. Vi er  blevet hjulpet lidt en det glatte vinterføre. En uheldig bilist ramte transformatorstationen overfor Kroen og den skulle efterfølgende totalrenoveres. Det lykkedes os i den forbindelse at få flyttet den nye transformatorstation lidt for at give bedreplads til pladsen, vejen og parkeringspladsen ved det nye byrum.
                                                                                                                                          
Udover de aktiviteter, som vi havde budgetteret blev der også plads til et flot naturhegn mellem parkeringsområdet og skrænten ned mod museet.
Oprindelig ville vi anvende et beløb kr. 3.724, som vi fik overdraget fra Garagefesterne, til en smuk skulptur på pladsen. Dette har desværre ikke været gennemførligt, hvorfor vi har besluttet at etablere en flot træ flagstang på torvet i stedet. Efter opsætning af bænken rundt om det store flotte træ på torvet blev der afholdt indvielsesfest i påsken 2015, hvorefter projektet blev endeligt afsluttet. Det var en stor mundfuld for Borgerforeningen og var ikke lykkedes uden en kæmpeindsats fra projektgruppen og en lang række frivillige samt støtte fra særligt 4Høje Anlægsforretning, Dorthe Grøn og Dalbo Maskinfabrik. Tak til alle og tillykke med det flotte byrum.
 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu