Projet Hærvejen af Mette Hanghøi - Randbøldal Borgerforening

Gå til indhold

Hoved menu:

Projet Hærvejen af Mette Hanghøi

Arkiv > Arkivet > Arkiv 2010
 


Hærvejen og oplevelsesrummet Randbøldal
Mit navn er Mette Hanghøi, og jeg er specialestuderende på kandidatuddannelsen i Oplevelsesøkonomi på Århus Universitet. Oplevelsesøkonomi er et relativt nyt begreb, som er meget oppe i tiden, og overordnet set handler oplevelsesøkonomi om værdiskabelse gennem oplevelser. Gennem uddannelsen lærer vi at skabe den her merværdi – som både kan være symbolsk, emotionel, kulturel og økonomisk – for andre blandt andet gennem konceptudvikling og designløsninger.
Mit speciale omhandler Hærvejen, og er inspireret af et projekt, som Syddansk og Midtjysk Turisme i øjeblikket arbejder med. Projektet hedder ”Hærvejen – et moderne oplevelsesrum med historiske rammer”. Som en del af projektet skal der skabes otte oplevelsesrum langs Hærvejen. I Vejle Kommune er Vejle Ådal udvalgt som oplevelsesrum, og det er netop Vejle Ådal med fokus på Randbøldal, som er omdrejningspunktet for mit speciale.
Helt konkret handler mit speciale om at udvikle idéer eller forslag til oplevelser i oplevelsesrummet – Randbøldal – og udnytte det potentiale, som byen rummer, og dermed knytte området an til Hærvejen som et oplagt oplevelsesrum for turister på Hærvejen.

Inddragelse af lokale borgere og Hærvejsturister
Processen med at udvikle oplevelser til oplevelsesrummet tager udgangspunkt i designmetoder, hvor jeg blandt andet har arbejdet med brugerinddragelse og medskabelse. Jeg har derfor inddraget forskellige brugergrupper, som på en eller anden måde bliver involveret i eller berørt af den endelige idé, mit projekt munder ud i. Blandt andre har lokale borgere i Randbøldal og tidligere Hærvejsturister været inddraget. Formålet med at inddrage lokale borgere har været at få et indblik i, hvad området har at byde på, og hvad der kunne være interessant for en turist at opleve i området – det er trods alt de lokale, som kender området bedst. Hærvejsturisterne har været inddraget med henblik på idéudvikling af oplevelsestilbud.
På baggrund af denne inddragelse af lokale borgere og Hærvejsturister, stod det klart, at naturen spiller en afgørende rolle for begge brugergrupper. Naturen blev derfor også et naturligt udgangspunkt for udformningen af mit oplevelsestilbud til Randbøldal. Idéen udspringer derfor fra tanken om, at udnytte naturen og gøre den til en interessant, lærende og nærværende oplevelse. Gennem en række nyskabende, udfordrende og sjove naturoplevelser skal gæsterne tilbydes bevægelse, samvær og samtidig lære nye ting om naturen.

Få smag på Hærvejen i Randbøldal
Randbøldal har et rigtig godt eksisterende stisystem, og mit forslag tager således udgangspunkt i de røde, gule, sorte og blå stier. Helt konkret handler mit forslag om at videreudvikle de nuværende stier til såkaldte mobile temaruter, som har fokus på naturen.
Udstyret med en kurv, en mobiltelefon og en brochure, der illustrerer, hvilket planter man kan støde på undervejs samt et kort over stisystemet, bliver de besøgende ført ud på stierne, hvor de ved hjælp af deres mobiltelefon kan få fortalt små, korte historier om naturen – eksempelvis om planternes medicinske virkninger. Derudover har de besøgende mulighed for at modtage en sms med opskrifter på kryddersnapse, så de kan indsamle de fornødne urter og efterfølgende selv blande deres helt egen personlige Hærvejssnaps.
Vandreturene starter og slutter ved Randbøldal Museet – det er således også her, at de besøgende får udleveret brochuren. Ud for planterne i brochuren er der angivet nogle numre, som gæsten ved hjælp af sin mobiltelefon enten ringer op til eller sender en sms til – alt efter om de ønsker at få fortalt en historie eller få tilsendt en sms-opskrift. Derudover indeholder brochuren en urtekalender, der viser, hvornår de forskellige planter kan plukkes.
Når turen slutter på Randbøldal Museet har de besøgende mulighed for at købe et Hærvejskit – indeholdende de fornødne ingredienser og remedier (snapseflaske) til blanding af kryddersnaps tilsammen med de indsamlede urter.
Ydermere har de besøgende mulighed for at lave deres egen personlige etiket til snapseflasken på trykmaskine, som er opstillet på museet. Etikkerne bliver trykt papir, som museet selv fremstiler.

Medskabelse
Gæsterne skal have mulighed for at være medskabere af ruterne – de skal kunne sætte deres eget fingeraftryk på ruten. Det kan foregå ved hjælp nogle mærkater, som placeres på de stolper, der markerer stierne. Hver mærkat har en unik kode, og ved at sende en sms-besked fra en mobiltelefon til et firecifret nummer kan gæsterne vedhæfte en kort besked til mærkatet - beskederne kan variere fra generel, fakta oplysning om naturen eller området til personlige kommentarer.
Når en anden person opdager mærkatet og sender en sms med mærkatets unikke kode til det firecifrede nummer, vil personen straks modtage den besked, som er knyttet til mærkatet. Gennem denne udveksling af sms-beskeder, knyttet til konkrete steder, bliver mærkatet et symbol for unikke personlige historier.

Mere end blot en vandretur
På den måde bliver det til mere end blot en vandretur i skoven – gæsterne har mulighed for at få en nærværende oplevelse, komme helt tæt på naturen og samtidig lære nyt og ikke mindst sætte deres personlige præg på ruterne. Derudover har gæsterne mulighed for at forlænge oplevelsen, hvis de vælger at lave deres egen Hærvejssnaps, idet de på den måde får et fysisk minde eller souvenir med hjem, som de oven i købet selv har været med til at lave.
Ovenstående er kun en idé til et oplevelsestilbud i Randbøldal og er således ikke realiseret.
I er velkomne til at kontakte mig for yderligere information på mail:
mette_hanghoi@hotmail.com

 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu